FORSIDE | HISTORIE | MEJERISTER | BILLEDER | LINKS 

Velkommen til Ferslev Mejeri

Ferslev Mejeri blev bygget i 1886 og optaget som det 5. andelsmejeri i Danmark.

Ferslev Mejeri lukkede i 1970 og husede siden et skiltefirma. Efter væsentlige om- og tilbygninger i 1987 har mejeriet udelukkende været privat bolig. 

Mejeriets jubilæer»

25-års jubilæum

50-års jubilæum

75-års jubilæum

25-års jubilæum i 1913 »

Afskrift fra ”Lokalhistorie fra Ferslev, Marts 1983”, hvor følgende artikel under emnet ”Frit ordskifte” har overskriften -En ”Missionsmand”-. Artiklen er skrevet af Martin Bach, 7. august 1913. Udover at indeholde en kort beskrivelse af jubilæumsfesten viser artiklen også, at bølgerne kunne gå højt i det lille samfund.

 

>>


For nogen tid siden fejrede Ferslev mejeri sit 25-års jubilæum. I kraft af det enstemmige flertal som har magten, blev festen afholdt på Svenstrup Kro. Dog tror jeg ikke, at det som der fra visse sider har været påstået, var spiritussen der skabte flertal for festens afholdelse i Svenstrup, men snarere Svenstrup Kro’s hyggelige lokaler og omgivelser i forbindelse med, at hele arrangementet blev lettere for udvalget at overkomme. Det blev kort sagt et rigtigt muntert og hyggeligt samvær for interessenterne, og som både præsten og konen kunne være bekendt at deltage i. Trods det, at jeg sympatisere med forbudstanken og kronedlæggelserne, vil jeg dog komplimentere Hr. Madsen for den gode behandling og noble optræden såvel overfor afholds- som ikke afholdsfolk. Dette var første akt.

 

Vi har i Ferslev en lille beskeden afholdsforening, som har været en lille smule stolt af at tælle præsten blandt sine tilhængere, hvilken tingenes tilstand vi mente at havde bevaret, så vi med tiden kunne have ophøjet hans velærværdighed til æresmedlem. Men hvilken skuffelse. Så snart ”Vor far” erfarede, at der til nævnte jubilæum havde deltaget adskillige af bestyrelsens (afholdsforeningens) medlemmer, kunne han i henhold til sin afholdsfristelige overbevisning ikke stå som medlem af foreningen. Forstå det hvem der kan. Dette var andet akt.

 

Onsdag den 6 ds. begravedes Pdr. Rytters enke af Ferslev. Efter at det mægtig store følge var ankommet til kirken, belavede man sig over hele linien på at høre en ligtale af pastoren. En tale til nøjere sammenknytning af præst og menighed, og frem for alt en tale til trøst og opmuntring for børn og familie. Men hvilken overraskelse. I stedet for lød der en tordentale, en tale, hvor afdøde ikke nævnedes med et eneste ord, så de mange udensogns fremmede absolut måtte få det indtryk, at vi her i Ferslev er kommet så langt ud på demoralisationens bundløse dyb, så ingen redning fandtes mulig.

 

Til dem og præsten vil jeg sige: Tag den med ro. Såfremt De, hr pastor, ved denne lejlighed mente at høste proselytter til indre mission, da tager De grundig fejl. Ikke skulle det undre mig om den hidtil tyndt besatte kirke for fremtiden vil blive endnu tyndere besat. Jeg vil i Deres egen interesse tilråde Dem at søge et andet embede.

 

Et er sikkert: Vi vil nødig her i Ferslev høre flere af den slags reprimander ved en lejlighed som denne, og vil det, De præsterede i dag, i mange år stå som et forargeligt minde om pastor Krause.

 

Kilde: Lokalhistorisk forening i Ferslev, Dall og Volsted.

 

Til toppen

Ferslev Mejeri • mail@ferslevmejeri.dk