FORSIDE | HISTORIE | MEJERISTER | BILLEDER | LINKS 

Velkommen til Ferslev Mejeri

Ferslev Mejeri blev bygget i 1886 og optaget som det 5. andelsmejeri i Danmark.

Ferslev Mejeri lukkede i 1970 og husede siden et skiltefirma. Efter væsentlige om- og tilbygninger i 1987 har mejeriet udelukkende været privat bolig. 

Mejeriets jubilæer »

25-års jubilæum

50-års jubilæum

75-års jubilæum

75-års jubilæum i 1963 »

Ferslev Andelsmejeri’s 75-årsdag blev fejret ved en festlig sammenkomst på Rebildhus. 170 andelshavere og andre som havde tilknytning til mejeriet deltog i festen, der begyndte med en middag i et af Rebildhus’ smukke lokaler.

 

Bordene var smukt pyntede med de blomster, der var blevet mejeriet til del, og der herskede en fin stemning under hele festen. Formanden for andelsmejeriet, gårdejer Robert Andersen, bød velkommen til deltagerne, og en lang række talere tog ordet i aftenens løb.

 

Robert Andersen indledte rækken af talere med at opridse mejeriets historie gennem en del tal om mejeriets fremgang siden dets start.

 

Direktør A. Ditlevsen, Aalborg Amts Smørsalgsforening, takkede for det gode samarbejde, der siden 1922 havde været mellem mejeriet i foreningen. Han udtrykte ønske om, at det gode samarbejde måtte fortsætte endnu en lang årrække. Mejerikonsulent A. Næslund fra Aalborg gav et resume af mejeribrugets historie og direktør P. Lynager, Buaas Fabrikker, takkede for godt samarbejde gennem næsten alle de 75 år.

 

Direktør Olesen, De Danske Mejeriers Fællesindkøb, rettede en tak til bestyrerparret for det upåklagelige og gode samarbejde siden 1956, hvor bestyrerparret startede på Ferslev Andelsmejeri. Forhenværende direktør Thorvald Jensen, De Danske Mejeriers Fællesindkøb, lykønskede mejeriet, idet han samtidig udtrykte håb om, at andelshaverne i mange år fremover ville stå sammen om mejeriet. Senere talte direktøren for damerne.

 

Fabrikant Hans Christensen, Ferslev, oplæste et digt han havde forfattet i dagens anledning og hvori han omtalte såvel mejeriet som de personer, der var knyttet til virksomheden.

 

Mejeribestyrer J.J. Agersø rettede en tak til talerne og til de mange, der havde vist mejeriet opmærksomhed i anledning af jubilæet, ligesom han takkede andelshaverne og andre, der havde deres gang på mejeriet, for godt samarbejde gennem syv år.

 

I anledning af jubilæet modtog mejeriet, udover mange telegrammer, gaver og blomster fra De Danske Mejeriers Fællesindkøb, Aalborg Amts Smørsalgsforening, Buaas Fabrikker, Akafa i Svenstrup, Andelsbanken, ostegrosserer Sigfred Christensen, Aalborg, og restauratør Engelst, Rebildhus.

 

Kilde: Ukendt avisudklip fra 1963, fundet hos Lokalhistorisk forening i Ferslev, Dall og Volsted.

 

Til toppen

Ferslev Mejeri • mail@ferslevmejeri.dk